Pranešimas apie privatumą

 

Pranešimas apie privatumą

Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime apie privatumą nurodoma, kaip Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB tvarko ir naudoja iš Jūsų gaunamus asmens duomenis, susijusius su šia interneto svetaine ir kaip Jūs galite su mumis susisiekti, jeigu kiltų papildomų klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB renka ir saugo tuos asmens duomenis (pvz.: vardą ir pavardę, adresą, el. paštą ir telefono numerį), kuriuos Jūs pateikiate tam, kad galėtumėte gauti iš mūsų informacijos. Turėdami šiuos duomenis, Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB galės atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB taip pat renka ir saugo Jūsų pateiktus asmens duomenis, kurie: (a) yra Jūsų turimos paskyros dalis (jei taikoma) ir (arba) (b) yra susiję su Jūsų užklausomis dėl produktų ar jų įsigijimo mūsų svetainėje (jei yra tokia galimybė). Tokius duomenis gali sudaryti kontaktinė informacija ar pristatymo duomenys, o taip pat ir finansinė informacija, susijusi su Jūsų apmokėjimais už gaminius internete ir su produktų pirkimu internete susijusi finansinė informacija.

Asmens duomenis galime naudoti ne tik jau anksčiau minėtais tikslais, bet taip pat ir tvarkant bei tobulinant šią svetainę. Be to, duomenys mums reikalingi vidiniam registravimui, statistinei analizei ir (jei taikoma) tam, kad atliktume Jūsų pageidaujamų produktų užsakymus ir (arba) su Jumis susisiektume dėl pardavimų ir pirkimų procedūrų ir tam, kad galėtume efektyvau rūpintis savo klientais.

Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB asmens duomenų rinkimas yra grindžiamas poreikiu vykdyti anksčiau nurodytus procesus. Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB naudoja asmens duomenis siekdama patobulinti internetinę svetainę arba atlikti statistinę analizę. Duomenų rinkimo pagrindas yra Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB teisėto intereso atlikti minėtus patobulinimus ir analizę įgyvendinimas.

Asmens duomenys, kurie renkami ir saugomi, yra naudojami tik Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB grupės įmonėse, išskyrus toliau nurodytus atvejus, kai duomenis galime pateikti trečiosioms šalims:

  • pagal įstatymų reikalavimus;
  • pirkėjui arba potencialiam būsimam mūsų verslo pirkėjui, ir (arba);
  • Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB paskirtiems paslaugų teikėjams, kurių tikslas – tiek, kiek tai būtina, teikti su šia interneto svetaine ir jos funkcijomis susijusias paslaugas, pvz., mokėjimo kortelių, su kuriomis galite atsiskaityti šioje svetainėje, paslaugų tiekėjui (-ams); pristatymo paslaugų teikėjui (-ams), pristatantiems jūsų įsigytus produktus ir IT paslaugų teikėjui (-ams), kurie rūpinasi svetaine, ją plėtoja ir prižiūri.

Vadovaudamasi taikomas duomenų apsaugos įstatymais, kaip nurodyta anksčiau, Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB imsis priemonių tam, kad apsaugotų visus asmens duomenis, perduotus tokias trečiajai šaliai, arba tuos, kurie buvo perduoti į kitas šalis.

Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB saugo visus asmens duomenis tol, kol tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių duomenys buvo surinkti. Tai reiškia, jog Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB panaikina Jūsų asmens duomenis, kai jie yra nebereikalingi užklausoms, užsakymo vykdymui arba Jūsų paskyros ar santykių su klientu administravimui. Anoniminiai statistiniai duomenys gali būti ir toliau saugojami.

Jūs bet kuriuo metu galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų pakeisti arba ištrinti. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ištrynus Jūsų duomenis Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB negali toliau vykdyti užklausų arba užsakymų, ir Jūsų paskyra tampa negaliojančia. Jūs turite teisę gauti Jūsų asmens duomenų kopiją iš mūsų registro. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų naudojimas būtų apribotas (pvz., jei manote, kad duomenys yra neteisingi) arba jie nebebūtų daugiau naudojami (pvz., tais atvejais, kai asmens duomenys yra naudojami siekiant patobulinti Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB interneto svetainę). Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kurie yra naudojami užsakymų vykdymui, Jūsų paskyros administravimui arba mūsų santykių su klientais palaikymui, skaitmenine forma ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui.

Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB (į.k. 133761117), yra atsakinga už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir prašymai pasinaudoti Jūsų teisėmis, kaip nurodyta aukščiau, turi būti adresuojami el.paštu cs@heidelbergmaterials.com, arba registruotu laišku, adresu Švepelių g. 5, Klaipėda.

Jeigu turite nusiskundimų dėl to, kaip Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis, turite teisę dėl to kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Duomenų apdorojimas per slapukus ir įrašų failai

Mūsų svetainėje naudojami taip vadinamieji slapukai, kurių mums reikia tam tikroms svetainės funkcijoms palaikyti. Taip pat slapukai padeda analizuoti, kaip svetainę naudoja lankytojai. Slapukas yra failas, kuriame saugoma tam tikra informacija apie naudotojo prieigos įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną ir kt.). Jei mūsų svetainė dar kartą pasiekiama su naudotojo įrenginiu, mūsų svetainės serveris gali įvairiais būdais įvertinti slapuko saugomą informaciją. Slapukus galima naudoti, pavyzdžiui, norint atpažinti naudotojus arba stebėti naudotojų elgesį. Visa tai yra mūsų teisėtas interesas, siekiant optimizuoti mūsų svetainę ir pagerinti lankytojams siūlomą turinį. Mes naudojame tiek sesijos slapukus, kurie pašalinami iš naršyklės sesijos pabaigos, tiek ir nuolatinius slapukus, kurie lieka jūsų prieigos įrenginyje tam tikrą nustatytą laikotarpį.

Savo naršyklėje galite bet kada ištrinti slapukus. Taip pat galite naudoti naršyklės nustatymus priimti slapukus arba juos išjungti visiškai arba tik atskiroms svetainėms.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami vadinamieji įrašų failai, kuriuose prieigos duomenys yra išsaugomi kiekvieną kartą, kai pasiekiamas puslapis. Išsaugoti duomenys apima tokią informaciją:

  • Jūsų IP adresas, data, laikas, kada buvo pasiektas failas, būsena, jūsų naršyklės pateiktas užklausimas serveriui, perduotų duomenų kiekis ir tinklalapis, iš kurio kreipiatės į prašomą puslapį, taip pat
     
  • naudotos naršyklės, operacinės sistemos ir jūsų kilmės šalies produkto ir versijos informacija.

Duomenys iš įrašo failo paprastai ištrinami po 14 dienų. Kitaip tariant, visi jame esantys duomenys yra neatšaukiamai ištrinami. Šis laikinas saugojimas naudojamas tik apsaugoti mūsų svetainėms nuo išpuolių ir piktnaudžiavimo. Saugoti duomenis taip pat yra mūsų teisėtas interesas. Mes nenaudojame įrašų failo duomenų kitiems tikslams.

Slapukų politika